Krzyż apteczny PrestigeLine wyświetla napis „APTEKA” oraz trzy pierścienie zbudowane z diod LED. Urządzenie posiada automatyczną regulację jasności świecenia (4 poziomy jasności globalnej). Każdy pierścień i każda litera napisu „APTEKA” może zostać zaświecona z różną jasnością. Standardowa kolorystyka to pierścienie w kolorze zielonym oraz napis „APTEKA” w kolorze białym. Po przerwie w dostawie zasilania krzyż pracuje z ostatnio wybraną animacją.
Krzyż posiada 21 różnych animacji, np.: na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające się pierścienie, pulsujący napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające się pierścienie, na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” z wybranym - pulsującym pierścieniem. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień (opcje Włącz/Wyłącz oraz zmiana animacji).

 

Model Wysokość Szerokość Grubość Masa Pobór mocy

KRZYŻ
(jednostronny)

80cm 80cm 4,5cm 5kg 10W

KRZYŻ
(dwustronny)

80cm 80cm 10cm 15kg 20W

Przykładowa kolorystyka

krzyze-kolory


Przykład montażu

montaz

Montaż równoległy do ściany Montaż prostopadły do ściany

Cechy wyświetlacza Prestige Line:

- Wyświetlanie napisu "APTEKA" oraz trzech pierścieni zbudowanych z diod LED.

- Automatyczna regulacja jasności świecenia.

- Każdy pierścień i każda litera napisu "APTEKA" może zostać zaświecona z różną jasnością.

- Możliwość pracy z 21 różnymi animacjami

- Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

- Po przerwie w dostawie zasilania krzyż pracuje z ostatnio wybraną animacją.


Sterowanie

krzyz pl


Inne języki