Użytkowanie

Strona internetowa oraz informacje na niej przedstawione mają wyłącznie charakter informacyjny.

Dokładność informacji

RGB Technology podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji i porad prezentowanych na stronie RGB Technology w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów.

RGB Technology zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. RGB Technology nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej RGB Technology stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę RGB Technology.

Oferty i promocje

RGB Technology może od czasu do czas informować na niniejszej stronie internetowej o ofertach, promocjach lub konkursach, które będą podlegały ściśle określonym warunkom.

Oświadczenie o wierności barw

Kolory pojawiające się na stronie internetowej nie są odzwierciedleniem rzeczywistych kolorów wyświetlaczy RGB Technology. Zdjęcia kolorów będą różnić się w zależności od rozdzielczości i ustawień monitora.

Odpowiedzialność

RGB Technology nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie czy wtórne szkody powstałe w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej (w tym utratę przychodu, utratę zysku, utratę prognozowanych oszczędności, dodatkowe bądź utracone wydatki, utratę prywatności czy utratę danych itp.) Wyłączenie z odpowiedzialności, o którym powyżej mowa, obejmuje również wirusy, pliki bądź programy mające na celu zakłócenie, ograniczenie lub zniszczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, osprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacji, a także materiałów przekazywanych wraz ze stroną internetową RGB Technology.