Program RGB MonoStudio jest przeznaczony do współpracy z monochromatycznymi wyświetlaczami graficzno-tekstowymi produkowanymi przez firmę RGB Technology. Główną funkcją programu jest tworzenie animacji z tekstu lub obrazu przy pomocy wielu dostępnych efektów graficznych.

Program umożliwia także tworzenie animacji z użyciem aktualnych informacji, takich jak data, godzina i temperatura. Dla wygody użytkowników RGB MonoStudio generuje podglądy tworzonych animacji, pozwalając na wykonywanie projektów bez konieczności każdorazowego ich testowania przy użyciu wyświetlacza. W programie ustawia się szereg parametrów potrzebnych do prawidłowego wyświetlania treści reklamowej. Określa się rozmiar wyświetlacza, jasność świecenia diod (cztery skale), zarządza się spotami, wysyła się treść reklamową do wyświetlacza.
Program jest narzędziem intuicyjnym, nawiązującym budową do większości standardowych programów. Współpracuje z formatami BMP, JPG. Do stworzenia animacji może również posłużyć m.in. Adobe Flash, w tym wypadku generujemy sekwencje JPEG i importujemy jako klatki do MonoStudio.
Główne funkcje programu:
- tworzenie i edycja kompozycji podzielonej na spoty (animacje), co ułatwia wprowadzanie zmian,
- możliwość uzależnienia jasności wyświetlacza od dnia tygodnia i godziny,
- łatwe tworzenie animacji z tekstem i/lub grafiką,
- dodawanie animacji przygotowanej w innym programie poprzez import gotowych klatek animacji,
- różne typy kompozycji: automatyczna (cykliczne przełączanie), manualna (przełączanie poleceniem) i dobowa (przełączanie uzależnione od ustawionego czasu),
- możliwość tworzenia animacji przy użyciu kilkunastu przygotowanych, konfigurowalnych efektów,
- podgląd tworzonej animacji,
- dodawanie klatek specjalnych do animacji pokazujących aktualne parametry: czas, datę i temperaturę (możliwość konfiguracji położenia wyświetlanych parametrów, wielkości czcionek i tła klatki).

Przy zakupie wyświetlacza graficzno-tekstowego jest on wliczony w cenę.